Därför motorjournalist

17 Jun 2012, Posted by admin

Därför motorjournalist

“Mycket bra, jag inser bara inte varför Du nödvändigtvis skall använda Din språkbegåvning till slika själlösa plåtföremål!”
Håkan Nesser, svensklärare i högstadiet vid Tunabergsskolan och sedermera författare

Nej, Håkan Nesser var och är ingen bilentusiast. Men han var en gudabenådad lärare innan han kastade loss från katedern och övergick till att skriva böcker på heltid.

I åttonde klass fick jag praoplats vid Teknikens Världs redaktion i Stockholm. Det var två veckor som påverkade mitt liv i mycket hög grad. Sommaren efter (1987) erbjöds jag feriearbete på tidningen.

Ett kvarts sekel senare kan jag konstatera att praoperioden gav mitt yrkesliv en riktning som jag sedan dess följt.

Fast målbilden hade nog klarnat redan före de där veckorna i november 1986. Ända sedan jag lärde mig att läsa och skriva hade processen när en text växer fram tett sig lustfylld. När jag som tioåring köpte min första biltidning och insåg att två av mina största intressen – bilar och skrivande – kunde kombineras blev jag trollbunden.

Som alltid efter praoutflykterna till det verkliga livet skulle det skrivas en rapport vid återkomsten till skolbänken. Jag plitade ihop en lång text i det gröna skrivhäftet. Svensklärare Nesser läste, klottrade med röd penna några korrigeringar i marginalerna och avslutade med omdömet ovan.

Men jag följde som sagt inte hans råd om att lämna de “själlösa plåtföremålen” därhän.

Posting your comment...

http://www.ericlund.se/wp-content/themes/press